Medlemsmöte

Hej alla medlemmar i Gävle Schackallians!
Härmed bjuds ni in till medlemsmöte.

Datum: Måndag 15 augusti
Tid: Kl. 18.00
Plats: ABF, Brunnsgatan 56, Gävle (rum Hamilton)

På mötet planerar och informerar vi om höstens verksamhet, se nedanstående förslag till dagordning.


Välkomna!

***********************

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Allsvenskan
Vi skulle behöva prata ihop oss i klubben om den Allsvenska säsongen 2022/23, gällande antal lag, organisation, spelarunderlag, kostnader mm.

4. Gefle Elite Chess Open

5. Gävlemästerskapet 2022

6. Nybörjarverksamheten

7. Mötets avslutande

*********************

Kallelse till årsmöte i Gävle Schackallians

Datum: 2020-03-21

Tid: kl 18.00.

Plats: ABF, Brunnsgatan 56, Gävle

Välkomna!

Fredrik Åkerlund, Ordförande

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

5. Mötets behöriga utlysande 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse
– Ekonomisk berättelse
– Övrig verksamhet

7. Revisorernas berättelse

8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

9. Verksamhetsplan

10. Val av två styrelseledamöter på två år

11. Val av två revisorer på ett år 

12. Val av turneringsledare med ansvar för ELO-registrering

13. Val av två ledamöter till valberedningen på ett år

14. Fastställande av medlemsavgift

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande

DM i snabbschack på Lichess

Snabbschacks DM på Lichess 2021

Datum: söndag 28 november

Plats: Lichess

Speltid: 10 min + 2 sek

Tid: 11.00 -14.00

För medlemmar i Gävleborgs SF

Skapa konto på Lichess: lichess.org/login

Online-klubb: Gävleborgs SF finns under Gemenskap-lag

Priser : 500 kr till segraren 500 kr lottas ut.

Info: Per Åkerman: 070-3125680 eller per.akerman63@gmail.com

Välkomna !