Kallelse till årsmöte i Gävle Schackallians

Datum: 2020-03-21

Tid: kl 18.00.

Plats: ABF, Brunnsgatan 56, Gävle

Välkomna!

Fredrik Åkerlund, Ordförande

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

5. Mötets behöriga utlysande 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse
– Ekonomisk berättelse
– Övrig verksamhet

7. Revisorernas berättelse

8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

9. Verksamhetsplan

10. Val av två styrelseledamöter på två år

11. Val av två revisorer på ett år 

12. Val av turneringsledare med ansvar för ELO-registrering

13. Val av två ledamöter till valberedningen på ett år

14. Fastställande av medlemsavgift

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *