Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Gävle Schackallians

Datum: 2023-04-17
Tid: kl 18.00.
Plats: ABF, Brunnsgatan 56, Gävle

Välkomna!

Fredrik Åkerlund
Ordförande

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
  – Ekonomisk berättelse
  – Övrig verksamhet (Här önskar styrelsen få medlemmarnas syn på gruppsystemet i klubbmästerskapet.)
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Verksamhetsplan
 10. Val av två styrelseledamöter på två år
 11. Val av två revisorer på ett år
 12. Val av turneringsledare med ansvar för ELO-registrering
 13. Val av två ledamöter till valberedningen på ett år
 14. Fastställande av medlemsavgift 2024
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande

Alla betalande medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *